Svetainėje naudojami slapukai sklandžiam jos veikimui, naršymo patirties gerinimui, rinkodarai. Daugiau apie naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje

Mitingas 2012.03.17 (Tautinių mažumų) (skaityti)Visos šio objekto panoramos: Įvykiai V.Kudirkos aikštėje (7)

Aprašymas

Protesto-mitingo rezoliucija prieš reformą, griaunančią Lietuvos švietimo sistemą ir prieš tradicinio tautinių mažumų švietimo modelio likvidavimą Dabartinė liberalų - konservatorių valdančioji koalicija ir toliau atkakliai primeta visuomenei pseudoreformą, griaunančią visą Lietuvos švietimo sistemą, o tame tarpe – ir tradicinį tautinių mažumų švietimo modelį mūsų šalyje. Su tuo negali susitaikyti lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių mokyklų mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, visi geros valios žmonės – Lietuvos Respublikos piliečiai. Todėl šiandien tūkstančiai plačios švietimo bendruomenės atstovų išėjo į gatves į protesto akciją, kuria iš Lietuvos Respublikos Seimo, LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos reikalaujama:

Nedelsiant inicijuoti esminius dabartinės švietimo įstaigų finansavimo tvarkos (mokinio krepšelio metodikos) pakeitimus, nes ji šiuo metu neatlieka savo pagrindinės funkcijos – efektyviai naudojant švietimui skirtas lėšas, gerinti ugdymo kokybę. Keičiant tvarką būtina užtikrinti:
Kad nebūtų prielaidų masiškai uždaryti kaimo mokyklas;
Kad nebūtų prielaidų beatodairiškai didinti mokinių skaičių klasėse;
Suteikti daugiau savarankiškumo tvarkant finansus savivaldybėms;
Kad nebūtų paimta į valstybės biudžetą nepanaudota speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. Taip pat reikalaujame nemažinti savivaldybėms skirtos mokinio krepšelio dalies, tokiu būdu užtikrinant tolygų švietimo įstaigų tinklą bei pedagogų socialines – ekonomines garantijas.

Atidėti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenų priėmimą iki tol, kol skaidriai sukurta darbo grupė paruoš alternatyvų dokumento projektą, kuris būtų suderintas su profesinėmis sąjungomis.

Koreguoti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką taip, kad būtų vienareikšmiškai nustatyta 18 kontaktinių valandų pedagoginė norma, kas padidintų darbuotojų socialinį saugumą.

Konstatuojame, kad tautinių mažumų mokyklų abiturientai yra gerai įvaldę valstybinę lietuvių kalbą, sėkmingai laiko visų dalykų brandos egzaminus lietuvių kalba, toliau tęsia mokslus Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyja aukštąjį išsilavinimą. Abiturientų stojimo į aukštasias mokyklas rodiklis dažnai lenkia bendrąjį respublikoje ir siekia iki 79 proc.

Todėl reikalaujame:
a. Atšaukti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo punktus dėl tautinių mažumų ugdymo;
b. Atsisakyti suvienodinto lietuvių (gimtosios) ir lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzamino;
c. Įtraukti gimtosios (lenkų, rusų, baltarusų) kalbos egzaminą į privalomų brandos egzaminų sąrašą;
d. Atsisakyti diskriminuojančios nuostatos dėl mokyklų su valstybine dėstymo kalba išlaikymo tautinių mažumų mokyklų sąskaita;
e. Padidinti mokinio krepšelį iki 50 % tautinių mažumų mokyklose.

Mes, visi čia susirinkę akcijos dalyviai, palaikome savarankiškai įsteigtus mokinių bei tėvų streikų komitetus, ginančius savo teisę ugdyti vaikus gimtąja kalba. Taip pat palaikome Lietuvos švietimo profesinės sąjungos veiksmus, pritariame organizuojamiems streikams ir pareiškiame, kad visais įmanomais teisiniais būdais kovosime už dabartinės Lietuvos švietimo sistemos ir tradicinio tautinių mažumų švietimo modelio išsaugojimą.

2012-03-17
VILNIUS

Į viršų