Svetainėje naudojami slapukai sklandžiam jos veikimui, naršymo patirties gerinimui, rinkodarai. Daugiau apie naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje

Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimas „Užimtumo skatinimo veiksniai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (skaityti)Visos šio objekto panoramos: Įvykiai Lietuvos Respublikos Seime (15)

Aprašymas

Nedarbas Europoje ir jo mažinimo galimybės – Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimo dėmesio centre. Lapkričio 10–11 dienomis Lietuvos Respublikos Seime vyksta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai parlamentinio matmens renginys – Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimas „Užimtumo skatinimo veiksniai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“.

Susitikime dalyvauja Europos Sąjungos valstybių narių, šalių kandidačių parlamentų ir Europos Parlamento atstovai.

2010 m. kovo 3 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „2020 m. EUROPA. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (toliau – Strategija). Vienas svarbiausių šios Strategijos tikslų – pasiekti, kad iki 2020 m. ES bent 75 procentai 20–64 metų amžiaus žmonių turėtų darbą.

Strategijoje iškelti užimtumo aspektai jau buvo aptariami Vengrijos pirmininkavimo ES Tarybai metu, 2011 m. pirmąjį pusmetį, ES valstybių narių ir šalių kandidačių parlamentų bendrame Švietimo, mokslo ir tyrimų, užimtumo ir darbo komitetų pirmininkų susitikime. Tuo metu Strategija pradėta įgyvendinti ES valstybėse narėse.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas tęsia užimtumo klausimų svarstymą. Atsigaunant Europos ekonomikai, Strategijos įgyvendinimo ir užimtumo didinimo aspektai išlieka labai aktualūs. Ieškoma naujų šios problemos sprendimo būdų. Šiuo metu nedarbas yra viena skaudžiausių problemų visoje Europoje. Darbo neturi daugiau kaip 26 mln. europiečių. Ypač skaudi jaunimo nedarbo problema. Jaunimo iki 25 metų vidutinis nedarbo lygis ES šiuo metu siekia daugiau kaip 23 procentus ir du kartus viršija bendrąjį nedarbo lygį. Yra valstybių, kuriose šis rodiklis viršija net 50 procentų. Jaunimui sunku susirasti darbą, o jeigu pavyksta, dažnai jis yra laikinas arba neatitinka išsilavinimo. Įsidarbinti sunku ir dėl to, kad ES valstybių narių švietimo sistemos nepakankamai atspindi rinkos poreikius, susiduriama su kliūtimis siekiant išvykti dirbti ar mokytis į užsienį. „Mūsų pareiga – užtikrinti, kad krizė neatimtų iš jaunų europiečių ateities. Atsižvelgiant į katastrofiškai didelį jaunimo nedarbo lygį, būtina siekti užimtumo garantijų jaunimui“, – sakė Europos Parlamento primininkas Martinas Šulcas (Martin Schulz) Europos Vadovų Tarybos susitikime 2012 m. gruodžio 13 d.

Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikime Vilniuje bus aptariamos bendro užimtumo ir jaunimo užimtumo didinimo kryptys iki 2020 metų, priemonių jaunimo užimtumui didinti įgyvendinimo geroji patirtis ir „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo valstybėse narėse perspektyvos. Bus diskutuojama, kaip didinti jaunimo įgūdžių atitiktį darbo rinkos poreikiams, dalijamasi įžvalgomis, ar politikos priemonės jaunimo užimtumui didinti yra veiksmingos. Taip pat bus kalbama apie karjeros ir privataus gyvenimo subalansavimą kaip prielaidą moterų ir vyrų lygioms galimybėms dalyvauti darbo rinkoje.

Šiais klausimais pranešimus skaitys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Europos Komisijos narys, atsakingas už užimtumą, socialinius reiklaus ir įtrauktį, Laslo Andoras (László Andor), Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato A direktorato direktorius Pjeras Meresas (Pierre Mairesse), Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktorius Chuanas Menendez-Valdesas (Juan Menéndez-Valdés), Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų Socialinių reikalų ir užimtumo komiteto pirmininkė Brigitė Van Der Burg (Brigitte Van Der Burg), Suomijos Respublikos Eduskuntos Užimtumo ir lygybės komiteto pirmininkė Tarja Filatov.

Į viršų