Svetainėje naudojami slapukai sklandžiam jos veikimui, naršymo patirties gerinimui, rinkodarai. Daugiau apie naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje

Pilnų namų bendruomenėMuzikinio kūrinio atlikėjas: Japonu muzika 2

Objektas

Pilnų namų bendruomenė

Aprašymas

"Kad mano namai būtų pilni" (Lk 14. 23)

Pilnų namų bendruomenė - katalikų bendrija, vienijanti tikinčiuosius, trokštančius liudyti, visų pirma atstumtiesiems ir nusivylusiems, išganymo viltį, siekiančius nuolat atsinaujinti Dvasioje, subręsti krikščioniškam pašaukimui ir drauge tarnauti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimui.

Susibūrėme prie Nemunaičio Švč. M. Marijos Gimimo parapijos (Kaišiadorių vyskupija). Kol kas gyvename parapijos klebonijoje ir keliuose parapijai priklausančiuose pastatuose Nemunaityje. Turime viltį kada nors pastoviai įsikurti nuošalesnėje vietoje. Išsilaikome pasitikėdami Dievo malone, rėmėjų aukomis ir savo darbu. Visų pirma siekiame išmokti padėti nelaimingiems, kenčiantiems, kamuojamiems priklausomybių ir pan.

Bendruomenėje gyvenama vadovaujantis Įstatais, Nuostatomis, Dienotvarke ir Vidaus gyvenimo taisyklėmis. Kasdien ryte ir vakare kalbamos Dievo tautos liturginės valandos, visi dalyvauja šv. Mišiose, įvairiose dvasinėse pratybose, o taip pat dirba bei studijuoja. Nuolat stengiamės ugdyti tikėjimą bei humanitarinį išprusimą. Be to, vykstame į ekskursijas, rengiame įvairias kultūrines programas. Bendruomenė jau išugdė kelis galutinį pasišventimą atlikusius brolius, o kunigų seminarijai parengė būrelį klierikų. Dar prie kelių seminaristų formavimo prisidėjo.

Bendruomenę sudaro pasišventusieji broliai ir besirengiantieji pasišvęsti bei globotiniai ar atliekantys reabilitaciją asmenys.

Aukščiausias bendruomenės valdymo organas - Taryba, į kurią įeina įkūrėjas ir visi pasišventusieji broliai.

Stipresni ir sveikesni bendruomenės žmonės gilinasi į krikščioniškąjį pašaukimą, liudija ir ugdo tikėjimą kasdien dalydamiesi su silpnesniais jų vargais, džiaugsmais, rūpesčiais ir malda.

Bendruomenė turi savo ženklą ir drabužį. Mūsų šūkis - GAILESTINGUMAS IR IŠTIKIMYBĖ.

Pilnų namų bendruomenės misijos tikslas - kad turintis problemų žmogus, apsigyvenęs bendruomenėje, būtų evangelizuotas, priimtų tikėjimą, pradėtų vaduotis iš priklausomybių ir rengtųsi sugrįžti į savarankišką gyvenimą arba pasišvęstų mūsų atliekamai tarnystei.

Nuo įsikūrimo pradžios nemažai bendruomenėje apsilankiusių ar gyvenusių žmonių susidūrė su tiesioginiu krikščioniško gyvenimo liudijimu bei Gyvenimo Žodžiu, susitaikė su Dievu ir Bažnyčia, dažnas atgavo dvasios pusiausvyrą ir gyvenimo viltį.

Veiklą vykdome nuo 1997 m. Trokštame per bendrą krikščionišką gyvenimą būti Dievo gailestingumo ženklu labiausiai nusivylusiems ir atstumtiesiems ( plg. Lk 14, 16 - 24 ). Viešpaties troškimas „kad mano namai būtų pilni“ ( Lk 14, 24 ), kupinas viltį nešančio Dievo gailestingumo net ir patiems silpniausiems bei atstumtiesiems, tapo šios bendruomenės įkvėpimo šaltinis. Iš čia kilo ir jos pavadinimas – Pilnų namų bendruomenė.

1999 m. vasarą Jo Ekscelencijai Kaišiadorių Vyskupui pristatėme bendruomenės Įstatų apmatus bei gyvenimo tvarką ir gavome jo pritarimą kurti bendruomenę. Kaišiadorių Vyskupas Juozapas Matulaitis, nuo pradžių globojąs bendruomenę, 2001 m. liepos 2 d. patvirtino jos Įstatus ir suteikė jai bažnytinio juridinio asmens statusą.

Nuo 1999 m. Sekminių iki šiol bendruomenėje bent mėnesį gyveno per pusantro šimto žmonių.

Į bendruomenę atvykstama iš anksto tai suderinus. Ilgiau pasiliekama tik po bandomojo laikotarpio. Po 1 - 3 mėnesių, jei atvykusiojo elgesys nepriekaištingas, jis, jei pats pageidauja, pateikia bendruomenės Tarybai prašymą tapti tiriančiuoju pašaukimą arba ugdomuoju (juo būnama nuo 6 mėn. iki dvejų metų). Sėkmingai išklausę ugdymo programą vaikinai pateikia prašymą tapti pašauktaisiais (pašauktųjų formacija trunka nuo vienerių iki dvejų metų). Priimamieji į pašauktuosius įvelkami į bendruomenės drabužį. Vėliau pašauktieji duoda laikinus (nuo vienerių iki trejų metų) pažadus bendram gyvenimui ir misijai. Galiausiai, gavę vienbalsį bendruomenės Tarybos pritarimą, jaunuoliai duoda galutinius pažadus likusį gyvenimą gyventi kartu, liudyti Evangeliją ir vykdyti bendruomenės pašaukimą. Į visas pakopas įvedama liturginėmis apeigomis.

Visų pirma į bendruomenę yra priimami vaikinai nuo 18 iki 30 m.

Mūsų namų durys jums atviros. Todėl laukiame jūsų.